Apteekki saa myymänsä lääkkeen hinnasta vain noin viidesosan

Teksti: Erkki Kostiainen ja Erja Elo, Apteekkariliitto Kuva: Shutterstock 9.2.2024

Mistä lääkkeen hinta koostuu? Enimmäkseen lääkeyrityksen osuudesta ja veroista. Lääkkeitä myyvä taho pystyy vaikuttamaan myyntihintoihin vain minimaalisesti.

Apteekissa myytävän lääkkeen hinta muodostuu lääkeyrityksen ja apteekin osuuksien lisäksi valtion perimistä veroista. Apteekki ei voi vaikuttaa myymänsä reseptilääkkeen hintaan lainkaan ja itsehoitolääkkeen hintaankin vain rajallisesti.

Apteekissa myytävän lääkkeen hinnasta suurin osa koostuu tukku- eli ostohinnasta, jonka päättää lääkeyritys. Jotta lääke tulisi Kelan korvaamaksi, lääkeyrityksen pitää hyväksyttää hinta sosiaali- ja terveysministeriön alaisella Lääkkeiden hintalautakunnalla.

Reilu kuudesosa lääkkeen hinnasta koostuu valtion perimistä veroista. Apteekkivero on keskimäärin liki 8 prosenttia ja lääkkeiden arvonlisävero 10 prosenttia, mutta Suomen hallitus on nostamassa sen 14 prosenttiin.

Myydyn lääkkeen hinnasta apteekin osuudeksi jää keskimäärin vajaa viidesosa. Osuus lasketaan valtion päättämän hinnoittelukaavan eli lääketaksan mukaan.

Reseptilääkkeiden hinta on vakio 

Reseptilääkkeiden hintoihin apteekit eivät voi vaikuttaa millään tavalla. Sen vuoksi asiakkaat voivat ostaa reseptilääkkeensä kaikista Suomen apteekeista ja verkkoapteekeista yhtenäiseen hintaan, koska lainsäätäjät ovat näin halunneet.

Itsehoitolääkkeiden hinnoittelu toimii pitkälti samalla tavalla. Erona reseptilääkkeisiin on, että apteekit voivat myydä itsehoitolääkkeitä alennuksella tinkimällä omasta osuudestaan. Hinnat voivat siksi vaihdella apteekeittain.

Lääkkeet halventuneet, ruoka kallistunut

Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet vuodesta 2003 lähtien 33 prosenttia. Voimakkain lasku alkoi vuoden 2009 jälkeen. Silloin Suomessa otettiin käyttöön apteekkien lääkevaihtoa täydentävä lääkkeiden viitehintajärjestelmä, joka lisää lääkeyritysten välistä hintakilpailua ja hillitsee näin lääkemenojen kasvua.

Samaan aikaan monen muun hyödykkeen hinta on noussut reilusti. Ruoka on kallistunut liki 60 prosenttia ja taksikyytien hinta yli 100 prosenttia. Taksihinnat lähtivät nopeaan nousuun vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen, vaikka hintojen oletettiin kilpailun vapautuessa laskevan.

Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat nousseet parinkymmenen vuoden aikana vain muutaman prosentin.

Voidaanko lääkkeiden hintoja yhä laskea?

Lääkkeiden hintoja voidaan laskea poistamalla apteekkivero ja arvonlisävero. Esimerkiksi Ruotsissa reseptilääkkeistä ei peritä kumpaakaan. Suomen nykyisessä taloustilanteessa verojen poisto tuskin kuitenkaan tulee kyseeseen.

Toinen keino on sallia apteekeille ostoalennukset lääkkeissä. Lääkehankintojen kilpailuttaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista, koska lääkelaki kieltää lääkeyrityksiä antamasta ja apteekkeja vastaanottamasta alennuksia. Kiellolla on haluttu varmistaa, että ostoalennukset eivät vaikuta apteekkien lääkevalikoimiin tai tuotteiden suositteluun asiakkaille.

Kolmas tapa on pienentää apteekin osuutta lääkkeen hinnasta, mutta tämä keino käytettiin jo viime vuonna. Uusi leikkaus vaarantaisi maankattavan apteekkien lähipalveluverkoston.

Artikkelin kirjoittajat työskentelevät Apteekkariliitossa.

3 faktaa

– Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet vuodesta 2003 lähtien 33 %. 
– Reilu kuudesosa lääkkeen hinnasta koostuu valtion perimistä veroista.
– Ruotsissa reseptilääkkeistä ei peritä apteekkiveroa ja arvonlisäveroa kuten Suomessa.

Suosituimmat