Vaarin lääkekaappi ajan tasalle

Teksti: Essi Kähkönen Kuva: Shutterstock 27.9.2021

Muistaako kotona asuva vanhus ottaa lääkkeensä oikein ja säilyttää ne oikein? Lue getriatrin ja farmaseutin ohjeet, ja vaarin lääkkeiden käyttö on turvallisempaa.

1. Mitä itsehoitolääkkeitä vanhuksen lääkekaapissa on syytä olla?

Jokin särkyyn ja kuumeeseen tarkoitettu itsehoitovalmiste. Vatsaystävällisin ja muun muassa astmaatikolle sekä verenohennuslääkettä käyttävälle ikäihmiselle turvallisin vaihtoehto on särkylääke parasetamoli.

Moni ikääntyvä potee ummetusta, joten lääkekaappiin voi olla hyvä varata makrogolia, laktuloosia tai ravintokuituja sisältäviä valmisteita. Ne sopivat pitkäaikaiseenkin käyttöön. 

2. Mitä riskejä lääkkeiden käyttöön liittyy?

Moni käyttää väärin etenkin särky- ja tulehduskipulääkkeitä. Jos ottaa napin yhdestä pakkauksesta ja toisen toisesta, syö helposti samoin vaikuttavia lääkeaineita päällekkäin. Tulehduskipulääkkeiden päällekkäiskäytöstä voi seurata sisäistä verenvuotoa, ja lääkemyrkytyksen riski kasvaa.

Muidenkin peruslääkkeiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Esimerkiksi kodeiinia sisältävät yskänlääkkeet eivät sovellu iäkkäille niiden haitta- ja yhteisvaikutusten vuoksi.

3. Mitkä lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat ikääntyneillä yleisimpiä?

Yhteisvaikutukset voivat joko heikentää tai lisätä lääkityksen tehoa. Esimerkiksi närästyksen hoitoon tarkoitetut antasidit voivat estää rautavalmisteiden ja antibioottien imeytymistä.

Vanhukselle ongelmallisimpia ovat keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten unilääkkeinä ja rauhoittavina lääkkeinä käytetyt bentsodiatsepiinit. Myös niin sanotut antikolinergiset lääkkeet, eli esimerkiksi virtsanpidätysongelmiin suun kautta otetut valmisteet, saattavat nekin aiheuttaa keskushermostohaittoja kuten kaatumisalttiutta, muistihäiriöitä ja sekavuutta.

Yhteisvaikutusten riski kasvaa, jos käyttää lääkkeiden lisäksi useita luontaistuotteita.

4. Näkö on heikentynyt tai muisti hapuilee – miten välttää riskit? 

Lääkkeen ottoa voi helpottaa jakamalla ne viikon ajaksi valmiiksi dosettiin. Apteekista on mahdollista saada lääkkeet valmiiksi annospusseihin, joissa ne on jaoteltu ottoajankohdan mukaan.

Läheisillä on hyvä olla hallussaan ikäihmisen lääkelista, jossa luetellaan käytössä olevat lääkkeet. Lista auttaa ehkäisemään päällekkäis- ja yhteiskäyttöä. Sen voi pyytää omalta lääkäriltä.

5. Miten lääkkeitä ei saa säilyttää?

Osa lääkeaineista on herkkiä kosteudelle, lämmölle tai auringonvalolle. Esimerkiksi jauhemainen, henkeen vedettävä astmalääke altistuu kylpyhuoneessa helposti kosteudelle, jolloin koostumus voi mennä pilalle ja lääke menettää tehonsa.

6. Entä jos silti epäilyttää?

Apteekin henkilökunnalta voi kysyä mitä tahansa askarruttavaa lääkeasiaa ilman ajanvarausta. Apteekkilaiset osaavat muun muassa tarkistaa lääkkeisiin liittyvät mahdolliset yhteisvaikutukset.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Lääke75+-tietokanta on osoitteessa www.fimea.fi. Kohtaan ”lääkehaku” voi kirjoittaa oman lääkeaineensa, ja lääkkeen tiedoista ilmenee soveltuvuus iäkkäälle. Tietokannasta löytyy noin sata vältettävää lääkeainetta.

Asiantuntijoina Turun yliopiston yleislääketieteen professori (emerita), geriatrian erikoislääkäri Sirkka-Liisa Kivelä ja farmaseutti Outi Polón

Suosituimmat